Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Scholen hebben nogal eens te maken met de gevolgen van verstoorde relaties tussen ouders. Dat kan scholen voor dilemma’s plaatsen. Een ouder kan vinden dat hij recht heeft op informatie van de school waarop zijn kind zit, terwijl de andere ouder vindt dat de school juist geen gegevens moet verstrekken. De school dreigt dan tot partij te worden gemaakt in een geschil waar zij verder buiten staat en ook buiten wil blijven staan. Lees hier de richtlijnen die door onze scholen worden gevolgd.