Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Kinderopvang

Tussenschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2006 is het schoolbestuur formeel verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (tso). De visie op het overblijven is vastgelegd in de nota Bovenschools kader TSO. Klik hier om de tekst te downloaden..

Voor- en naschoolse opvang

Sinds 1 augustus 2007 hebben schoolbesturen de verplichting buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden. Stichting De Hoeksche School werkt nauw samen Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de ontwikkeling van integrale kindcentra. Zie ook onze homepage. Op een aantal van onze scholen wordt bso vooralsnog aangeboden door andere organisaties voor kinderopvang.