Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medio 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking getreden. In het kader van kwaliteitszorg is het verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld.

Het college van bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft een Meldcode Huiselijk Geweld en KIndermishandeling. De code bevat een stappenplan en heeft tot doel de medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.