Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Materieel

Scholen in het basisonderwijs ontvangen jaarlijks van het ministerie van OCW een vergoeding voor personele kosten en materiële kosten.

Voor de personele bekostiging ontvangen de schoolbesturen een lumpsum budget, gebaseerd op een bedrag per leerling. Kleine scholen ontvangen een toeslag. Het bedrag is opgebouwd uit een vast bedrag en een variabel bedrag.

Verder ontvangen scholen een lumpsumbedrag voor materiële kosten (o.a. leermiddelen, onderhoud gebouw, inventaris en schoonmaak en administratie). De vergoeding voor materiële kosten is gebaseerd op het aantal leerlingen van een school en het daaruit afgeleide aantal groepen.

De kosten voor nieuwbouw van scholen  zijn voor rekening van de gemeente.