Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Huisvesting

Gebouwen

Gemeenten hebben een zorgplicht met betrekking tot de onderwijshuisvesting.  Zo is een gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw en voldoende capaciteit van de schoolgebouwen en pleinen. Een en ander is vastgelegd in de gemeentelijke Verordening huisvesting onderwijs.

Onderhoud schoolgebouwen

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Stichting De Hoeksche School heeft voor elk schoolgebouw een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. Onze scholen doteren jaarlijks een bedrag aan de onderhoudsvoorziening. Hierdoor ontstaan geen pieken en dalen in de kosten van onderhoud en wordt het onderhoud planmatig uitgevoerd.