Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Organisatie

Stichting De Hoeksche School  is verantwoordelijk voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. De stichting bestaat sinds 1 augustus 2019 door een fusie van de stichtingen Acis (openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard) en OVO HW (openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard).

Bij de stichting zijn 20 openbare basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten. Dagelijks bezoeken zo´n 5000 kinderen onze scholen. Dat is 44% van alle kinderen uit de Hoeksche Waard. De Hoeksche School heeft ruim 500 medewerkers.

Het motto is: De mooiste tijd van je leven. Dat is wat wij onze leerlingen, ouder en medewerkers willen bieden.

Het proces van richting geven (het besturen, plannen) binnen de stichting en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie staat verwoord in het document planning & control cyclus