Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de 20 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor voortgezet onderwijs van De Hoeksche School.

De voorzitter van het college van bestuur is de heer L.J. van Heeren.


 

 

 

 

Lees hier de statuten van Stichting De Hoeksche School, opgenomen in een akte van statutenwijziging d.d. 29 juli 2019.
klik hier voor het reglement College van Bestuur