Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Partners

Stichting De Hoeksche School werkt om haar doelstellingen te bereiken intensief samen met diverse partijen:

 • Stichting De Hoeksche School Kinderopvang
 • Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard
 • Het samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 • De gemeente Hoeksche Waard
 • de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
 • Regionaal Overleg Openbaar Onderwijswijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
 • Da Vinci College Dordrecht
 • Hogeschool Rotterdam,
 • Hogeschool Inholland
 • Universiteit Tilburg
 • Stichting Galilei