Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Nieuwe Acis Actueel is uit »

De nieuwe editie van ons informatiemagazine Acis Actueel is uit.

In dit nummer:

 • Nieuw Kenniscentrum Passend Onderwijs in Oud-Beijerland
 • Stichting Acis heeft integriteitscode
 • Snappet in de klas
 • De Vlashoek naar nieuw gebouw
 • Nieuwe website Stichting Acis
 • Leuker op het Actief College
 • Rebecca Vroegindeweij is de nieuwe rector van het Hoeksch Lyceum
 • De Boomgaard wordt gloednieuw
 • Einstein op De Takkenbosse
 • Schoolkeuze voortgezet onderwijs
 • Blijf achter een vrachtwagen!
 • Verhuizing Klinker komt steeds dichterbij
 • Column van bestuursvoorzitter Luc van Heeren

Download hier de Acis Actueel oktober 2013

Ja tegen Kenniscentrum Passend Onderwijs » »

De gemeenteraad van Oud-Beijerland heeft vanavond unaniem besloten een krediet beschikbaar te stellen van zesenhalf miljoen euro voor de bouw van het Kenniscentrum Passend Onderwijs. In dit gebouw zullen de scholen voor speciaal basisonderwijs, Het Pluspunt en de Willem Alexander, samen met de school voor speciaal onderwijs, De Ark, worden ondergebracht. Het gebouw zal in 2016 in Poortwijk worden gebouwd direct naast het thans in aanbouw zijnde gebouw voor de obs De Klinker en de cbs Sabina. Er komt ook een gymzaal.

Met dit besluit onderstreept de gemeenteraad van Oud-Beijerland de centrumfunctie die deze gemeente in de Hoeksche Waard inneemt, want het Kenniscentrum krijgt nadrukkelijk een regiofunctie. Stichting Acis is bijzonder blij met dit resultaat en ziet uit naar het nieuwe bouwproject in Oud-Beijerland.

Nieuw Kenniscentrum Passend Onderwijs in Oud-Beijerland »

Als het aan Stichting Acis en CSG De Waard ligt, worden alle basisscholen voor speciaal basisonderwijs binnen afzienbare tijd gevestigd in één gebouw in Oud-Beijerland. Kinderen uit de hele Hoeksche Waard kunnen dan terecht in Kenniscentrum Passend Onderwijs Hoeksche Waard.

Het nieuwe gebouw, dat naast klaslokalen ook een speellokaal, gymzaal en schoolplein zal krijgen, moet in de wijk Poortwijk in Oud-Beijerland komen te staan, tussen scholengemeenschap Willem van Oranje en de nieuwe multifunctionele school aan de Kwakscheweg. In het Kenniscentrum komen de basisscholen Het Pluspunt (openbaar), De Ark en de Willem-Alexanderschool (christelijk).

Het Pluspunt biedt speciaal basisonderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Daarnaast heeft de school ook een leerweg voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen en een leerweg voor hoogbegaafde leerlingen.

De Willem-Alexanderschool biedt naast speciaal basisonderwijs ook opvang aan jonge risicoleerlingen (in de kleuterleeftijd) en De Ark geeft onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen.

„Alle expertise van de drie scholen komt in één gebouw samen. Voor de kinderen en hun ouders biedt dat alleen maar voordelen. Als de scholen onder één dak samenkomen, kunnen uit het brede aanbod speciale menu’s voor individuele leerlingen worden samengesteld. Eén plus één plus één is in dat geval tien,” aldus Luc van Heeren, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Acis. Hij is van mening dat de kwaliteit van het speciaal onderwijs in de Hoeksche Waard nog beter zal worden omdat de scholen makkelijker hun kennis met elkaar kunnen delen.

Het begin van de bouw staat gepland voor half 2016. De Oud-Beijerlandse politiek moet nog goedkeuring geven aan de investering.

Het motto ‘geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af’ zal met het nieuwe Kenniscentrum nog beter waargemaakt kunnen worden.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.