Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Advies Onderwijsraad is ‘ordinaire bezuinigingsmaatregel’ »

PUTTERSHOEK: De Onderwijsraad, een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de regering en de Kamer, heeft onlangs geadviseerd om in 2019 de ondergrens voor basisscholen op honderd leerlingen te stellen. Op het platteland, dus ook in de Hoeksche Waard, geldt nu nog een minimum van 23 kinderen.

„Als dit wordt ingevoerd zullen de gevolgen in de Hoeksche Waard enorm zijn. Waarschijnlijk moeten dan zo’n negen basisscholen, van openbaar en bijzonder onderwijs, hun deuren sluiten. Diverse dorpen raken dan hun laatste school kwijt of er blijft er nog maar één bestaan,” vertelt Luc van Heeren, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Acis. Dit heeft negatieve gevolgen voor de vitaliteit van een dorp. Ouders met kinderen trekken weg uit een dorp waar geen school is waardoor dorpen vergrijzen, vreest hij.

Over het advies van de Onderwijsraad is Van Heeren niet te spreken. „Het is niet goed onderbouwd. De Onderwijsraad gaat ervan uit dat de kwaliteit van kleine scholen slechter is dan die van grote. De scholen van Acis bewijzen echter dat dit niet klopt. Al onze scholen, dus ook de kleintjes, scoren goed in de onderzoeken van de onderwijsinspectie.”

Volgens Van Heeren is het advies niet meer dan een ‘ordinaire bezuinigingsmaatregel’. Hij hoopt dan ook dat door protesten van de PO-Raad, de landelijke bond van schoolbesturen, en alle andere instanties die bij het onderwijs zijn betrokken, het advies snel van tafel wordt geveegd.

Goodbye vrienden van het AZC! »

uitzwaaien

De laatste schooldag op obs De Schelf voor de achttien leerlingen van het AZC in ’s-Gravendeel zit erop.
Door de sluiting van het AZC zijn de leerlingen en hun ouders aangewezen op andere woonvoorzieningen en scholen in ons land.

Met een vriendenboek in de hand werden de leerlingen op vrijdag 22 februari uitgezwaaid door de achterblijvers. 

 

Engels op De Schelf nu echt begonnen »

‘s-GRAVENDEEL: Obs De Schelf in ’s-Gravendeel heeft onlangs het tweetalig onderwijs ingevoerd. Wekelijks krijgen alle leerlingen vanaf groep 1 Engels aangeboden volgens de methodiek van Early Bird. Als start hiervan hebben de leerlingen twee weken lang gewerkt aan het schoolproject ‘United Kingdom’. De resultaten waren te zien op een afsluitende tentoonstelling die in het schoolgebouw werd gehouden.

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.