Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Hartverwarmend »

Om tijdens de scholensluiting door het coronavirus alle kinderen van obs Het Talent in Mookhoek thuis te kunnen laten werken, brachten de leerkrachten alle werkpakketten persoonlijk bij de kinderen langs. Dat werd door de leerlingen en ouders enorm gewaardeerd.

De juffen en meester kregen bedankjes en paaseitjes mee voor de leerkrachten.Joy en Liv in Puttershoek hadden een bedankje en een hart voor de leraren op de stoep getekend.

De komende week worden de leerlingen een paar keer telefonisch of via Skype benaderd door hun juf.
Volgende week wordt het gemaakte werk opgehaald en het nieuwe werk weer bij de kinderen thuis gebracht.

Nieuwe directeur sbo Het Pluspunt »

Met ingang van 1 augustus a.s. is Selma Klein de nieuwe directeur van sbo Het Pluspunt. Tot dat moment is zij nog werkzaam als directeur van het integraal kindcentrum De Blieken in Klaaswaal. Selma kent Het Pluspunt goed, doordat zij al een aantal maanden op interim-basis aan de school verbonden is. Zij stelt zich hierna aan u voor: 

Na vijf geweldig mooie jaren in Klaaswaal ga ik De Blieken verlaten. Ik blijf werkzaam bij stichting De Hoeksche School, maar dan als directeur van SBO Het Pluspunt in Oud-Beijerland.

Eind oktober 2019 ben ik, naast mijn werk als directeur van IKC De Blieken, op Het Pluspunt gestart als interim-directeur. Per 1 augustus 2020 zal ik daar fulltime aan de slag gaan. Dat betekent dat ik het fijne, bijzondere, warme IKC in Klaaswaal ga achterlaten. Maar niet zomaar. Dat laat ik achter bij een geweldig team hardwerkende mensen met een groot hart voor de kinderen. Een team dat met elkaar dit mooie IKC heeft gebouwd.

Op Het Pluspunt ben ik terug bij ‘mijn oude liefde’, het speciaal onderwijs. En wat helemaal bijzonder is: op deze school is in 1993 mijn onderwijscarrière begonnen. Als juf op de school die toen nog de naam van Albert Schweitzer droeg.

Met het team van Het Pluspunt ga ik verder bouwen aan deze school voor speciaal basisonderwijs. Samen gaan we stappen maken op weg naar het unieke kenniscentrum, waar alle scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs uit Oud-Beijerland onder één dak komen. Met de expertise van Het Pluspunt als belangrijke pijler.

Aan het eind van het schooljaar zal ik het stokje van De Blieken overdragen. Met een grote brok in mijn keel, maar vol vertrouwen in het team van De Blieken dat met elkaar zal blijven zorgen voor het goede, fijne IKC. Maar ook met het mooie vooruitzicht dat ik fulltime mag gaan genieten als directeur van Het Pluspunt. Daar heb ik heel veel zin in!

Sluiting scholen »

Vandaag heeft het kabinet besloten om scholen en kinderopvang te sluiten tot 6 april 2020. Dit betekent concreet dat ook alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard tot die datum gesloten zullen zijn. Als onderwijs- en kinderopvangorganisaties verzorgen wij nog slechts opvang voor kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in ‘cruciale beroepsgroepen’.

In dit bericht leggen wij uit hoe wij hier als onderwijs- en kinderopvangorganisaties gezamenlijk in de komende dagen vorm aan zullen geven.

Kinderen met ouders, die werkzaam zijn in cruciale beroepen*

  • Kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale/vitale beroepsgroepen (zie link onderaan deze brief) kunnen de komende drie dagen door de eigen school en kinderopvangorganisatie opgevangen worden;
  • Behoort u tot deze doelgroep en is uw kind vier jaar of ouder, stuurt u dan zo spoedig mogelijk een e-mail naar de directeur van uw school wanneer u hier in de komende periode gebruik van wilt maken;
  • Maakt u deel uit van deze doelgroep en is uw kind nog niet in de basisschoolleeftijd, stuurt u dan zo snel als mogelijk een e-mail naar uw kinderopvangorganisatie wanneer u hier in de komende periode gebruik van wilt maken;
  • Wij inventariseren op welke wijze we na deze drie dagen de opvang van kinderen uit deze doelgroep verder zullen vormgeven.

Onderwijs

Als schoolbesturen in de Hoeksche Waard zijn we van mening dat een langere periode zonder onderwijs de ontwikkeling van onze leerlingen niet ten goede komt. Alle scholen in de Hoeksche Waard zorgen daarom voor opdrachten, waarmee kinderen en jongeren thuis aan de slag kunnen. Collega’s ondersteunen tijdens de sluitingsperiode het leerproces van de leerlingen. Op deze wijze gaat het leren en lesgeven in aangepaste vorm door.

We adviseren aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen om in de periode dat de scholen gesloten zijn een dagstructuur aan te brengen voor de kinderen en jongeren waarin ook ruimte is voor schoolopdrachten.

Primair onderwijs

De school van uw kind(eren) zal u in de komende dagen informeren op welke wijze bovenstaande gebeurt: met gebruikmaking van een digitale omgeving, online materialen, een weektaak, huiswerk of andere varianten. Ook zal uw school aangeven op welke wijze de leerkracht in contact blijft met uw kind(eren) en hen ondersteunt in het leerproces.

Voortgezet onderwijs

De scholen voor voortgezet onderwijs zullen zo spoedig mogelijk informeren over de manier waarop het onderwijs op afstand zal worden verzorgd. In de komende week zal de Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nadere informatie geven over de wijze waarop het schoolexamen en centraal examen voortgang kunnen vinden. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren. De scholen voor voortgezet onderwijs bieden geen dagopvang aan de leerlingen, zoals in het primair onderwijs.

Opvang van 0 – 4 jarigen

De kinderopvangorganisaties bieden zoals hierboven aangegeven in de periode tot 6 april alleen opvang aan 0-4 jarigen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepen. Dit is ook van toepassing voor ouders/verzorgers die op dit moment geen opvang afnemen, maar dit wel nodig gaan hebben.

Vragen

Voor algemene informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Er is ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Mocht u specifieke  vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de school respectievelijk de kinderopvangorganisatie van uw kind(eren).

In de NCTV-lijst vindt u een opsomming van deze cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Agenda