Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Rekenplan als basis van succesvol rekenonderwijs op De Klinker »

Rekenen is zeker niet het makkelijkste ‘vak’ op de basisschool. Voor de leerlingen van De Klinker in Oud-Beijerland wordt alles uit de kast gehaald om het rekenen zo plezierig maar ook leerzaam mogelijk te maken.

Ingeborg, inmiddels al ruim acht jaar werkzaam bij De Klinker waar zij lesgeeft aan groep 8, en Willem Jan, meester in groep 5, vormen de rekensectie binnen de school. Dat het rekenonderwijs Ingeborg zo na aan het hart ligt, is op basis van haar eigen schoolervaringen best bijzonder. ,,Rekenen was vroeger niet mijn meest geliefde vak. Maar die ervaring van toen helpt me nu om heel rustig uit te leggen. Graag help ik de kinderen die stress ervaren van rekenlessen en zorg ik dat ze leren vertrouwen op hun eigen kunnen. Veel kinderen geven aan spanning te krijgen van rekenen en ik hoop eraan te kunnen bijdragen dat dát verdwijnt.’’ Willem Jan vult aan: ,,Rekenen was voor mij juist mijn favoriete vak op de basisschool. Ik vond het leuk om alle stappen te doorlopen om tot de oplossing van een som of vraagstuk te komen. Ik merk dat ik dat ook aan mijn leerlingen wil meegeven.’’

Coördinator
Taal- en rekenonderwijs zijn belangrijke onderdelen van het lesprogramma op De Klinker. De komst van directeur Martin Dekker leidde ertoe dat er een rekenplan werd opgesteld. ,,Dat moest op een A4’tje passen. Kort en overzichtelijk, maar wel met duidelijke afspraken en een jaarplanning. In dat rekenplan staat ook beschreven dat de leerlingen dagelijks rekenles krijgen. Zo’n les duurt 60 tot 75 minuten, schetsen Ingeborg en Willem Jan. ,,De collega’s hebben zich over het plan kunnen buigen en ook aanpassingen ingediend.’’
Samen volgden zij dit jaar de cursus rekencoördinator. Ingeborg: ,,Die duurde een aantal dagen en werd gehouden in Dordrecht, georganiseerd vanuit de ECLG: het expertisecentrum leren en gedrag. In die cursus werden de belangrijke dingen aangestipt voor het rekenonderwijs op basisscholen en hoe we daarbij te werk moeten gaan: welke dingen zijn heel simpel om te doen, wat kun je doen om kinderen die minder goed rekenen toch steeds beter te maken en hoe kun je de betere rekenaars uitdagen en stimuleren.’’ Willem Jan, die in zijn klas als vast onderdeel de ‘som van de dag’ heeft ingevoerd, valt bij:
,,Met die kennis hebben we in januari een studiedag voor het hele team gehouden, om de puntjes op de i te zetten. Daarbij hebben we inmiddels Bareka geïntroduceerd, een geautomatiseerde test die helpt bij het testen en bekijken van de rekenontwikkeling van leerlingen.’’

Excel
Binnen het rekenplan, dat als rode draad geldt, staat ook beschreven dat de leerlingen bij het rekenonderwijs gebruik maakt van het vierstappenmodel: de opgave goed lezen (zet rondjes om de belangrijke informatie of maak een tekening van de som), het nadenken over hoe de som uit te rekenen is, het oplossen van de som en als laatste stap het controleren van het antwoord en of de vraag daadwerkelijk beantwoord is. Willem Jan: ,,Daar zit ook weer een connectie met ons taalonderwijs, want ‘close reading’ vormt dus ook een belangrijk onderdeel.’’
De rekenontwikkeling van de leerlingen wordt vanaf groep 3 getoetst. ,,Om de resultaten goed te kunnen bekijken en te vergelijken hebben we een bijzonder handig Excel-bestandje tot ons beschikking dat Martin voor ons gemaakt heeft. In één oogopslag kunnen we daardoor zien welke vraagstukken problemen geven en waar extra aandacht gegeven kan of moet worden. Zodat de resultaten uiteindelijk nog beter worden.’’

Afscheid nemen van de basisschool doe je maar één keer »

In het laatste jaar van de basisschool staan er vaak bijzondere activiteiten op de planning voor de leerlingen van groep 8. Ook op Het Driespan in Puttershoek verheugden alle leerlingen zich op het laatste basisschooljaar. De teleurstelling was dan ook groot, nadat bekend was geworden dat de leerlingen van groep 8 niet een meerdaagse schoolreis zouden gaan maken in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Ook werd even gevreesd dat de afscheidsavond niet door zou kunnen gaan. Maar, Het Driespan zou Het Driespan niet zijn als de school dit zomaar had laten gebeuren. Want zomaar zonder eindtoets, kamp en afscheidsavond Het Driespan gaan verlaten, dat kan natuurlijk niet.
Meester Harry, juf Mariëlle en juf Annelies bundelden hun krachten en hebben samen met de ouderraad activiteiten georganiseerd in de omgeving voor de school als alternatief voor het schoolkamp.

Op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli werd de leerlingen een tweedaags alternatief geboden met een dag- en avondprogramma vol sport, spel en plezier. Het zou de leerlingen van 9.00 uur ‘ s ochtends tot ‘s avonds na 22.00 uur door o.a. een bootcamp, sumoworstelen, een stormbaan, oud-Hollandse spelen, een barbecue en een ware bonte avond, aan niets ontbreken.

Zelfs overleg met de gemeente was nodig, want sommige activiteiten waren bijna ‘evenementwaardig’ en dat zou gezien de maatregelen rondom het coronavirus niet worden toegestaan. De gemeente Hoeksche Waard gaf aan onder de indruk te zijn van de plannen en zag uiteindelijk geen bezwaar tegen het organiseren van de activiteiten op locaties in en rond het schoolgebouw, bij Recreatieoord Binnenmaas en het terrein van FC Binnenmaas, dat belangeloos beschikbaar werd gesteld.

“We willen de leerlingen aan het einde van de basisschooltijd op Het Driespan, zeker na dit rare jaar fijne groep 8-herinneringen meegeven en er waardige laatste weken van maken. Alles lijkt erop dat dit, met de nodige aanpassingen helemaal goed gaat komen. Aan de leerlingen, de leerkrachten en alle hulptroepen zal het zeker niet liggen.”

Tijdens de voorbereidingen van het alternatieve tweedaagse kamp, werd er ook gewerkt aan de afscheidsavond. Hierdoor veranderden delen van de school de laatste weken in een ware filmset en was de filmploeg vaak aanwezig.
Alle groep 8-acteurs namen de scènes een voor een op en veranderden in ware filmsterren. Nu is het wachten tot de film in première gaat.
In aangepaste vorm kunnen alle 38 leerlingen met hun ouders de afscheidsfilm, waarin de leerlingen van het doek schitteren, komen bewonderen op maandag 13 juli.

Ondanks dat alle festiviteiten nog in volle gang zijn, zijn leerlingen en leerkrachten van Het Driespan nu al enthousiast over het feit dat de oudste leerlingen een alternatief voor het schoolkamp met elkaar hebben kunnen beleven en dat een afscheidsavond toch georganiseerd kan worden. Afscheid nemen van de basisschool doe je tenslotte maar één keer.

Terugblik op een bijzondere schoolperiode op OBS de Klinker »

Corona zorgde ervoor dat het leven van een De Klinker-scholier opeens flink op z’n kop werd gezet. Van de klas naar thuisonderwijs, van lesuren naar opdrachten en van directe uitleg naar video-instructie: Lieke, Enzo, Beaudine en Sima kijken terug op een bijzondere schoolperiode.

Inmiddels is in het nieuwe normaal alles weer zo gewoon mogelijk en kunnen de leerlingen weer met alle klasgenoten de lessen volgen. Na verplicht thuisonderwijs en de gefaseerde terugkeer met oranje en blauwe groepen is het restant van het schooljaar 2019-2020 weer enigszins vertrouwd zoals het vóór maart van dit jaar was. Vóór corona kwam en alles veranderde.
,,Het ging allemaal heel snel’’, kijkt Enzo, net als zus Beaudine leerling van groep acht, terug. ,,Corona was eerst ver weg, kwam in Italië in Europa en was daarna snel in Nederland, waardoor wij thuis moesten blijven en in eigen huis onderwijs moesten volgen via de computer. Dat vond ik lastig, want ik kon me niet goed concentreren thuis.’’

Voor zus Beaudine lag dat net even wat anders: ,,Met een muziekje op kon ik me wel afsluiten van iedereen in huis. Maar ik miste wel het contact met de andere leerlingen en met de leraar. Als ik iets niet snapte, moest ik nu langer wachten tot mijn vraag beantwoord was al probeerden we elkaar thuis wel te helpen.’’

Van een duidelijke dagindeling was het voor de leerlingen schakelen naar weekopdrachten die verstrekt werden en waarbij zij instructies kregen van de leerkracht. ,,Dat was wel een ander ritme dan ik gewend was, maar ik was er toch wel snel aan gewend’’, beschrijft Sima. ,,In het begin vond ik het ook niet zo erg, maar hoe langer het ging duren om thuis te blijven en daar huiswerk te maken hoe meer ik de andere kinderen in mijn klas ging missen.’’ Lieke: ,,Ik sprak wel af met vriendinnen, maar het was toch wel heel anders dan eerst. En op deze manier les volgen vond ik toch veel minder leuker dan als je met elkaar bent op school.’’
De vier leerlingen waren dan ook blij toen de mededeling kwam dat de scholen weer gedeeltelijk open mochten. Enzo vertelt: ,,Op een gegeven moment vond ik het wel zwaar worden en was ik blij dat we weer de kans kregen om eerst, in kleinere groepen, terug naar school mochten.’’ De anderen knikken als hij die woorden uitspreekt. ,,Maar ook dat was wennen, want toen moesten we maar bepaalde dagen naar school. En in de klas moesten we ook anderhalve meter afstand houden’’, weet Sima nog toe te voegen. ,,En we mochten niet in de buurt van de juf komen, dat was wel een groot verschil’’, zegt Lieke.

Voor de leerlingen uit groep 8 verviel dit jaar, door de coronacrisis, de Cito-toets maar hun doorstroming naar een nieuwe school in het voortgezet onderwijs komt daardoor niet in gevaar. ,,Het was al duidelijk waar we naartoe zouden gaan’’, bevestigen Enzo, Beaudine en Sima. ,,We hopen alleen dat we toch nog op een leuke manier afscheid kunnen nemen van onze tijd op De Klinker.’’ En Lieke, zij gaat na de zomervakantie haar laatste jaar in. ,,Het is in ieder geval leuk dat we nu elkaar weer kunnen zien in de klas.’’

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.