Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

algemene header afbeelding

Feest bij IKC De Wereld op Centrum »

Dinsdag 10 maart was het feest bij IKC De Wereld Op Centrum. Luc van Heeren, bestuursvoorzitter De Hoeksche School en Cora Labree, directeur-bestuurder De Hoeksche School Kinderopvang verstevigden hun samenwerking in een formele samenwerkingsovereenkomst. Sinds een aantal jaren werken deze partijen al samen aan de realisatie van integrale kindcentra. Dit bevalt goed en er zijn al diverse openbare scholen omgevormd tot kindcentrum waar onderwijs en kinderopvang intensief samenwerken en waar kinderen van 0 tot 12 jaar onder 1 dak en vanuit een gezamenlijke pedagogische visie worden aangestuurd door de IKC directeur. Dit is uniek voor de Hoeksche Waard!
De samenwerking werd dinsdag verankerd in een duurzame samenwerkingsovereenkomst.
Voor ouders betekent dit dat zij in de toekomst nog meer plekken kunnen vinden in de Hoeksche Waard waar kinderopvang en onderwijs in gezamenlijkheid onder één dak opereren. Ook in de kleine dorpskernen. Stichting De Hoeksche School Kinderopvang beoogt geen winst te maken en investeert daarom ook in deze kernen om een goed aanbod voor de kleinere dorpen in de Hoeksche Waard te kunnen realiseren. Alle kinderen van IKC De Wereld op Centrum in Oud-Beijerland konden afgelopen dinsdag de duurzame ‘gezinsuitbreiding’ symbolisch meevieren door het eten van lange vingers met muisjes. Uit de gretigheid waarmee dat gebeurde blijkt dat de peuters en baby’s meer dan welkom zijn!

 

Kenniscentrum Oud-Beijerland: voortgang van de bouw »

Middels bijgaand filmpje geven een update rondom de bouw van het Kenniscentrum in Oud-Beijerland.

Het nieuwe kenniscentrum is een initiatief van ZML-school De Ark, SBO Willem-Alexanderschool, OBS Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie van de Gemiva-SVG Groep. Dit samenwerkingsverband van meerdere scholen, een zorginstelling en voortgezet speciaal onderwijs is de eerste in deze vorm, en daarmee uniek in Nederland.

Het gebouw biedt vanaf 2021 speciaal onderwijs en specialistische kinderopvang dicht bij huis voor kinderen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Aangescherpte maatregelen coronavirus »

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus te beperken. Een aantal maatregelen heeft specifiek betrekking op de kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet onderwijs. De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt: Er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: Reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart a.s. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

De kinderopvang en scholen van Stichting De Hoeksche School blijven dus gewoon open. Wij zullen in de groepen opnieuw nadrukkelijk wijzen op de volgende hygiënemaatregelen:

-Was je handen regelmatig met water en zeep.

-Gebruik papieren handdoekjes of de handdoekrollen. (Zijn op school aanwezig)

-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

-Gebruik papieren zakdoekjes.

-Geef elkaar geen hand.

Verdere informatie:

-Wilt u steeds op de hoogte blijven van het nieuws rondom corona, houdt dan de website van het RIVM www.rivm.nl in de gaten. Het RIVM beschikt ook over een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030 – 274 91 11.

Tot slot:

-Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest.

Agenda