Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Personeel

Bij Stichting De Hoeksche School zijn ruim 500 medewerkers in dienst. De stichting vindt het belangrijk dat medewerkers zich voortdurend professionaliseren. De Hoeksche School Academie (voorheen Acis Academie) speelt daarbij een belangrijke rol. Lees hier het cursusaanbod 2020-2021.

De CAO PO 2019-2020 is voor ons personeel van toepassing.
Met vragen over personeelsaangelegenheden kunt u zich richten tot onze beleidsmedewerker personeelszaken, Iwan de Looff.

De verwachtingen met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling binnen Stichting De Hoeksche School worden vastgelegd in het Meerjarenbestuursformatieplan. Voor meer informatie, zie onder ‘Formatie’.

Startende leerkrachten

Stichting De Hoeksche School wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor goede, ambitieuze leerkrachten en de differentiatiemogelijkheden binnen de cao po actief benutten. Beginnende leerkrachten worden binnen onze stichting intensief begeleid door hun leidinggevende.
Waar de cao po er van uit gaat dat de gemiddelde leerkracht de kwalificatie Vakbekwaam na zeven jaar heeft bereikt, binnen stichting Acis kan een excellente startende leraar al na vier lesjaren de kwalificatie Vakbekwaam hebben bereikt, waarna deze leerkracht wordt ingepast in regel 8 van de salarisschaal. Het schoolbestuur vindt het billijk dat jonge, goed functionerende leerkrachten daar ook beter voor worden beloond.
Lees hier meer over dit beleid.