Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

Personeel

Bij Stichting De Hoeksche School zijn ruim 500 medewerkers in dienst. De stichting vindt het belangrijk dat medewerkers zich voortdurend professionaliseren. De Hoeksche School Academie (voorheen Acis Academie) speelt daarbij een belangrijke rol. Lees hier het cursusaanbod 2020-2021.

De CAO PO 2019-2020 is voor ons personeel van toepassing.
Met vragen over personeelsaangelegenheden kunt u zich richten tot onze beleidsmedewerker personeelszaken, Iwan de Looff.

De verwachtingen met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling binnen Stichting De Hoeksche School worden vastgelegd in het Meerjarenbestuursformatieplan. Voor meer informatie, zie onder ‘Formatie’.

Startende leerkrachten

Stichting De Hoeksche School wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor goede, ambitieuze leerkrachten en de differentiatiemogelijkheden binnen de cao po actief benutten. Beginnende leerkrachten worden binnen onze stichting intensief begeleid door hun leidinggevende.
Waar de cao po er van uit gaat dat de gemiddelde leerkracht de kwalificatie Vakbekwaam na zeven jaar heeft bereikt, binnen stichting Acis kan een excellente startende leraar al na vier lesjaren de kwalificatie Vakbekwaam hebben bereikt, waarna deze leerkracht wordt ingepast in regel 8 van de salarisschaal. Het schoolbestuur vindt het billijk dat jonge, goed functionerende leerkrachten daar ook beter voor worden beloond.
Lees hier meer over dit beleid.

Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Je hebt het prima naar je zin op je werk; leuke collega’s, werk waar je goed in bent en geschikte werktijden. Kortom, een goede werkplek!. Wel word je een jaartje ouder en de veranderingen op het werk blijven doorgaan. Denk je weleens terug aan hoe het werk 10-15 jaar geleden was? Niet meer te vergelijken met nu!
Vraag je je wel eens af hoe je huidige werk er over 10 jaar uit zal zien? Kun je je huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Hoe kun je werken leuk houden? Zou je misschien iets heel anders willen gaan doen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet je dan nemen?

De overheid heeft hiervoor een subsidie regeling ontwikkeld ‘Het Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers’ en biedt je de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Wat moet je doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies? Je kunt zelf een loopbaanadviseur zoeken die een Ontwikkeladvies wil en mag geven. De aanvraag voor subsidie wordt door de loopbaanadviseur gedaan. Een erkende loopbaanadviseur kun je vinden op www.noloc.nl of op www.cminl.nl.|

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Annette van der Linden, medewerker personeelszaken, bereikbaar op het bestuurskantoor via 078-6295999 of vanderlinden@acishw.nl.