Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

CAO/personeelsvoorzieningen

CAO-PO
Voor het personeel van Stichting De Hoeksche School is de CAO PO 2019-2020 van kracht. De cao loopt tot 1 november 2020.

PENSIOEN
Een onderwerp als pensioen is misschien niet iets waar u zich dagelijks mee bezig houdt. Toch is het goed om jaarlijks eens een moment te nemen om alles rondom uw pensioen goed te regelen. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan het pensioen dat u elders hebt opgebouwd. Ook samenwonen, scheiden of een wijziging in uw contract kan invloed hebben op uw pensioen. Neem uw DigiD bij de hand en ga naar https://www.abp.nl en log in op ‘MijnABP’.

Download hier een informatieve PowerPoint-presentatie, gepresenteerd op 15 februari 2017.

VERZEKERINGSMOGELIJKHEDEN
Arbeidsongeschiktheid
Stelt u zich voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt uitkeringsinstantie UWV dat u arbeidsongeschikt bent. De toekomst is dan erg onzeker. En hoe ziet uw inkomen er dan eigenlijk uit?
Download hier de informatie van Loyalis.

Nabestaanden pensioen
Geen leuke gedachte, maar wat gebeurt er als u overlijdt?  Een financieel veilige toekomst voor u, uw partner of uw kinderen is niet vanzelfsprekend. Hoe ziet het inkomen er dan eigenlijk uit?
Download hier de informatie van Loyalis.

Zorgverzekering
Via Centraal Beheer Achmea kunt u ook met collectiviteitskorting een zorgverzekering afsluiten bij het ZilverenKruis. Mocht u dat overwegen is het handig om contact op te nemen met het ZilverenKruis om de juiste collectiviteitskorting te laten bepalen. Via een speciale onderwijscode (210200343, Werken in het Onderwijs) krijgt u mogelijk een nog hogere korting!
Voor een goed (prijs)vergelijk kunt u ook terecht bij www.pmavoordelen.nl (korting ivm werkzaam in het onderwijs), www.agis.nl (korting via administratiekantoor Dyade) en www.menzis.nl/fnv (korting via de vakbond AOb).

Let alstublieft naast het directe kostenaspect ook altijd op de polisvoorwaarden. Geen enkel pakket is gelijk!

NASCHOLING
Lerarenbeurs
Versterk je vakkennis en vaardigheden door een master- of bachelorsopleiding te volgen. De Lerarenbeurs biedt die mogelijkheid. Je krijgt je studiekosten vergoed en uren verlof om te studeren.

Door je bij te scholen investeer je in jezelf. Je verbreedt je blik of wordt bijvoorbeeld specialist. Tegelijk draag je bij aan de ontwikkeling van het onderwijs in jouw school, en aan de diversiteit en kwaliteit van het team.

De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is begin 2015 gewijzigd. Een leraar moet nu zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Verder gaat het aantal studieverlofuren voor masteropleidingen omhoog van vier naar maximaal acht in de week. Dit is naar rato van de aanstellingsomvang.

De Lerarenbeurs bestaat uit 2 subsidies:
– een vergoeding voor collegegeld (maximaal €7000 per jaar) en studiekosten en reiskosten (maximaal €700 per jaar);
– een vergoeding voor de werkgever om studieverlof te kunnen toekennen en een vervanger te kunnen aanstellen.

De beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. De specifieke voorwaarden voor een Lerarenbeurs leest u op de website van DUO.

Bewegingsonderwijs
Om ervoor te zorgen dat meer gymlessen gegeven worden door vakleerkrachten en door breed bevoegde leraren kunnen leraren de leergang bewegingsonderwijs ook met subsidie volgen. Hiervoor is een apart hoofdstuk met aparte voorwaarden opgenomen in de regeling Lerarenbeurs. De subsidie bewegingsonderwijs staat geheel los van een lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding.

Leraren die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding kunnen opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding. De beurs is ook beschikbaar voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

De beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. De specifieke voorwaarden voor een Lerarenbeurs leest u op de website van DUO.

GELDZAKEN
Personeelsvoorzieningen
Als medewerker van De Hoeksche School profiteert u van veel extra voordelen. Zo krijgt u van Centraal Beheer Achmea flinke kortingen op verzekeringen en geldzaken. Bovendien kunt u gebruik maken van diverse speciale aanbiedingen.