Openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard

25 meest gestelde vragen als het niet goed gaat met uw kind

1. Het gaat niet goed met uw kind. Wat nu?
 
Wacht nooit te lang. U bent ongerust. Bel de school en maak een afspraak met de leerkracht. U kunt wellicht ook een e-mail sturen. Nogmaals wacht niet te lang.

2. Ik heb al gesproken met de leerkracht maar dat helpt niet. Wat nu?
Neem contact op met de directeur van de school. Het kan zijn dat u wordt verwezen naar de intern begeleider.

3. Ik heb al gesproken met de directeur, de intern begeleider en de leerkracht maar dat helpt niet. Wat nu?
Neem contact op met de helpdesk van Acis: 078-6295994 en vraag naar Pierre den Hartog of Yvonne de Vries.

4. Wat bespreek ik op school?
Uw zorgen over uw kind. Voorbeelden: Hij heeft een hekel aan die oefeningen van school, hij komt huilend thuis, hij wordt gepest, zijn rapport was zo slecht enz.

5. Wat als de leerkracht mijn zorg niet herkent of wat als u niet herkent wat de leerkracht u vertelt?
Gedrag van kinderen thuis en op school is voor 80% verschillend. Het is dus normaal dat uw kind zich verschillend gedraagt. Belangrijkste: accepteer elkaars zorg , geloof de ander en toon begrip naar elkaar.

6. Stel het gaat niet goed thuis.
Stel u heeft problemen in de huiselijk sfeer dan is schoolmaatschappelijk werk (SMW) een mogelijkheid. Daar kunt u via de school een beroep op doen. Soms zijn er praatgroepen over opvoeding. Opvoeden is niet eenvoudig, het is vallen en opstaan en vraagt soms erg veel van ons. Zorg dat u mensen vindt die mee willen denken. Opvoeden is samen creatief zijn.

7. Stel het gaat niet goed op school.
Welbevinden, het naar je zin hebben op school, en hoge prestaties staan hoog in het vaandel bij Acis. De leerkracht zal zeker bij moeizaam leren en/of ongewenst gedrag ook aan u advies vragen. U kent immers uw kind. Nogmaals: opvoeden is samen creatief zijn, vallen en opstaan en leerkrachten weten ook niet alles. Dus samen zoeken naar een antwoord op de gedeelde zorg met de intern begeleider en soms met de directeur.

8. Er is veel gedaan door de leerkracht en de intern begeleider maar niets lijkt te werken.
Als school en u er niet in slagen te komen tot gewenst gedrag of tot optimaal leren of tot welbevinden bij uw kind dan kan school externe ondersteuning aanvragen bij de schoolbegeleidingsdienst of voor hoogbegaafde kinderen bij Slimpuls (bureau voor hoogbegaafdheid). Dit kan pas nadat de leerkracht, de intern begeleider en u geprobeerd hebben de problemen te tackelen. Let wel: de ondersteuning van de externe expert is altijd gericht op het handelen van de leerkracht. De externe ondersteuner gaat NIET apart met uw kind aan de slag. Vanzelfsprekend wordt u verder meegenomen in dit proces.

9. En als deze externe ondersteuning ook niet werkt?
Als niemand het antwoord weet dus ook niet de externe experts dan kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie (OC) van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard. Er is dan sprake van HANDELINGSVERLEGENHEID, het criterium voor aanmelding bij het de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat met u en de school aan de slag op zoek naar een antwoord. Dat kan op de huidige school zijn of op een andere school of het expertisecentrum het Pluspunt in Oud-Beijerland..
Wilt u meer informatie: Neem contact op met de Ondersteuningscommissie: 078-6295994 en vraag naar Pierre den Hartog of Yvonne de Vries. Zie ook www.swv2804.nl.

10. Er lijkt dus eerst een weg te moeten worden afgelegd voordat we kunnen aanmelden bij de Ondersteuningscommissie?
Inderdaad. We noemen dit het ondersteuningstraject. Zie ook www.swv2804.nl.
Fase 1: de leerkracht en u.
Fase 2: de interne zorg: de intern begeleider en u.
Fase 3: de externe ondersteuning: Schoolbegeleidingsdienst of Slimpuls (bureau voor hoogbegaafdheid) en u.
Fase 4: de Ondersteuningscommissie 

11. Kan je ook eerder aanmelden bij de Ondersteuningscommissie?
De afspraak is met alle scholen dat we eerst dit traject doen. Zo’n traject duurt minimaal 6 maanden. Zie ook www.swv2804.nl.

12. Wordt mijn kind daarbij niet onderzocht door school of hij wel intelligent genoeg is? Een IQ-onderzoek?
Nee, dat doet de school niet. De reden is dat een intelligentieonderzoek niet helpt bij het verbeteren van leerprestaties of gedrag. Het intelligentieonderzoek geeft inzicht, een gedeeltelijke verklaring voor het presteren van uw kind. Het onderzoek zorgt er niet voor dat de leerkracht dan weet wat te doen.

13. Maar kan de school dan niet aan de slag met die adviezen van de onderzoeker?
Over het algemeen blijkt dat de extern expert van schoolbegeleidingsdienst CED of van Slimpuls (bureau voor hoogbegaafdheid) dezelfde adviezen al heeft gegeven. De ervaring is dat de adviezen bij zo’n onderzoek niets meer toevoegen aan het handelen van de leerkracht. Vandaar dat de scholen geen onderzoek meer doen.

14. En wordt het leren niet beter door zo’n onderzoek?
Nee. Daarvoor is het onderzoek niet bedoeld. Intelligentieonderzoek kan verklarend zijn waarom iets niet gaat en een dergelijk onderzoek is voor nog geen 50% voorspellend. Uw kind gaat van een onderzoek niet beter leren. Uw kind gaat namelijk ook niet harder groeien als u hem of haar weegt.

15. Wat is dan de meerwaarde van zo’n onderzoek?
Een goede vraag. De verklaring kan geruststellend werken. U weet nu iets meer over de oorzaak. De kosten van het onderzoek zijn voor uw rekening.

16. Waar kan ik zo’n onderzoek kopen?
Mocht u een intelligentieonderzoek willen dan kunt u het beste contact opnemen met de school of de helpdesk van Acis. Acis krijgt namelijk korting bij bepaalde bureaus. Dat scheelt u aanzienlijk in de portemonnee. Mocht uw kind bij de Ondersteuningscommissie zijn aangemeld en intelligentieonderzoek is nodig dan kan de Ondersteuningscommissie de school de opdracht geven om te komen tot een intelligentieonderzoek. Dat hoeft u dan niet te betalen.

17.Mag iemand van zo’n onderzoeksbureau ook in de klas kijken?
Nee, want dan worden we overspoeld met mensen van diverse bureaus die allemaal graag willen kijken.
Dat komt de rust, het onderwijsleerproces in de klas niet ten goede. Het zou overigens wel mooi zijn als de onderzoeker van u toestemming krijgt om met de school spreken over de bevindingen. De onderzoeker kan contact op nemen met de intern begeleider.

18. Kan je op basis van alleen intelligentieonderzoek naar speciaal onderwijs, naar de Da Vinci unit van Het Pluspunt in Oud-Beijerland?
Nee. Alleen wanneer er sprake is van HANDELINGSVERLEGENHEID (zie ook vraag 9 t/m 12).

19. Wat is HANDELINGSVERLEGENHEID precies?
Stel uw kind gaat wat trager, heeft meer tijd nodig om te leren, het tempo en de stof is te moeilijk of uw kind kan veel sneller, heeft een enorme leerhonger dan zal school voor beide kinderen proberen het onderwijs aan te passen. Het ene kind zal eenvoudiger stof, meer tijd en aandacht krijgen en voor het andere kind is er pittiger stof, verrijkte stof of zelfs een versnelling met plusklas. Ieder kind heeft zijn of haar eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften waaraan school zoveel mogelijk probeert te doen. Soms weet een school het niet meer, dan is de school handelingsverlegen (zie ook vraag 9 t/m 12) en kunnen ouders en school aanmelden bij de Ondersteuningscommissie nadat het ondersteuningstraject is afgelegd. Zie ook www.swv2804.nl.

20. Waarin kan je nog meer handelingsverlegen in zijn?
Het reguleren van gedrag. Als de school samen met u niet in staat is het gedrag van uw kind te reguleren dan kunnen u en de school aanmelden bij de Ondersteuningscommissie nadat het ondersteuningstraject is afgelegd (zie vraag 9 t/m 12). Zie ook www.swv2804.nl.

21. Waarin nog meer?
Welbevinden. Als uw kind niet gelukkig is op school. Duidelijk moet dan wel zijn dat het aan de school ligt. Dan kunt u ook aanmelden bij de Ondersteuningscommissie nadat het ondersteuningstraject is afgelegd (zie vraag 9 t/m 12). Zie ook www.swv2804.nl.

22. Maar als mijn kind ADHD heeft of PDDNOS?
Dat is geen aanleiding tot aanmelding bij Ondersteuningscommissie of speciaal onderwijs. Veel kinderen met ADHD of PDDNOS blijven op de basisschool. Het gaat simpelweg om handelingsverlegenheid. Kinderen met PDDNOS of ADHD kunnen gelukkig vaak prima functioneren in een gewone klas.

23. Maar de psycholoog of kinderarts of orthopedagogisch bureau zegt dat speciaal onderwijs beter is.
Deze mensen kennen vaak niet de mogelijkheden van de scholen en hebben vaak oude denkbeelden bij speciaal onderwijs. Onderwijs is namelijk niet hun vakgebied. De meerwaarde van speciaal onderwijs is beperkt. U kunt het beste dan met de intern begeleider in gesprek gaan. Nogmaals bij handelingsverlegenheid (zie vraag 9 t/m 12) kunt u aanmelden bij de Ondersteuningscommissie nadat het ondersteuningstraject is afgelegd en de Ondersteuningscommissie gaat met u kijken wat de beste oplossing is. Zie ook www.swv2804.nl.

24. Ik heb alle vragen langs gelopen maar mijn punt staat er niet bij. Wat nu?
Neem contact op met de directeur van de school.

25. En als ik er dan ook niet uitkom?
Neem contact op met de helpdesk van Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs : 078-6295994 en vraag naar Pierre den Hartog of Yvonne de Vries. Of kijk op www.swv2804.nl.